Flertalet av Bandyallsvenskans klubbar skriver öppet brev till SBF

Vill påvisa oro inför Svensk bandys framtid

 

 

Öppet brev till Svenska Bandyförbundets styrelse och möte den 27 juli 2020.

Vad är på väg att hända i Svensk Bandy?

Risk att Breddbandyn lågprioriteras.

Styrelseval till SBF sker sent.

Det är med stor oro för vår fina sport i två aktuella ärenden vi sänder detta öppna brev till Er i Styrelsen, att
behandlas på Ert styrelsemöte den 27 juli 2020 och därefter besvaras.

Det till viss del framflyttade Årsmötets Datumet, ändrade rutiner, Covid 19 pandemin, m.m. gör att vissa av
distriktens och föreningarnas årsmöten kommer lite ur fas, vilket gör att en del beslut kommer väldigt sent i
beslutsprocessen.
Allsvenska klubbarna har tillsammans med Allsvenska Serieföreningen under ett antal år bedrivit ett
omfattande utvecklingsarbete. Fram till nu har inte de allsvenska föreningarna premierats ekonomiskt av
SBF utan endast kommit FSE till del. Dock känns tongångarna numera positiva och vi ser fram emot att inte
bli lottlösa i framtiden.
I övrigt förser våra föreningar sedan länge och även på sikt Elitserielag med en del spelare.

Vi mottar visserligen andra former av uppbackning, t.ex. marknadsföring, träningsstöd och i
ungdomsarbetet. En typ av organiserat stöd skulle fadderverksamhet kunna vara så som att IFK Motala tar
Finspångs AIK under sina vingar.
Det arbete som SBF har gjort genom att besöka 50 föreningar minst två gånger under senare tid är ett
exempel på att SBF tar ett stort ansvar även för breddbandyn. Utvecklingen av Sv Bandy avgörs hur vi
prioriterar satsningarna på breddverksamheten. Utan någon bredd vet vi alla att toppen obönhörligen tunnas
ut.

Med de personer som inte ställer upp för omval till Sv Bf:s styrelse och de som ev. kan lämna styrelsen
under pågående mandatperiod, är risken uppenbar att en scenförändring mot större elit kommer att
förstärkas.
Vi erfar att det redan har föregått uppslitande tvister i Valberedningen och att en mångårig hedersman som
ordf. i Valberedningen Owe Svensson har avgått med omedelbar verkan.
Ett eventuellt byte av SBF:s ordförande, Per-Anders Gustafsson, som med ett resultatinriktat demokratiskt
ledarskap i fokus leder Sv Bandy framåt, så är det inte visligt att efter bara ett år få till ett ordförande skifte.
Det skapar inte det lugn som Svensk Bandy så väl behöver i den svåra tid vi nu är mitt uti och under
överskådlig tid har framför oss. Det ger heller inget förtroende för svensk bandy i övriga Idrottssverige, ej
heller i den internationella bandyfamiljen.

Eftersom detta hittills inte skett i offentlighetens ljus och med begränsad framförhållning är risken uppenbar
att dessa personval inte kommer att vara tillräckligt genomarbetade med den korta tid som återstår till årets
Förbundsmöte.
Vi har för tillfället inga färdiga förslag, motioner på hur en ökad elitistisk inriktning skall stoppas eller hur
valarbetet skall bli mera transparent men vill mana alla ansvariga till besinning.
Vi är självklart beredda att aktivt medverka i detta arbete och tycker att IFK Motalas motion i ökad öppenhet
avseende valarbetet är bra men borde stärkas ännu mycket mer. Dessutom har två av våra föreningar till
Förbundsmötet motionerat om en breddad valberedning vilket vi hoppas mötet kommer att bifalla.

Bandyhälsningar från Allsvenska Bandyklubbarna:

Lidköpings AIK, Nässjö IF, Gripen Trollhättan BK, Örebro SK Bandy, IFK Kungälv, UNIK bandy,
IF Boltic, ÅbyTjureda Bandy, Ljusdal Bandy, Jönköping Bandy, Kalix Bandy.
Genom
Ingemar Sixtensson
Ordf. Lidköpings AIK