Allsvenska Serieföreningen, ASF

ASF bildades den 12 april 2014, kl. 14:18. Initiativtagare var Björn Forsell från Tranås, som också blev föreningens första ordförande. Det var 21 av 24 dåvarande allsvenska klubbar som närvarande vid bildandet av föreningen. Syftet då var, och är fortfarande:
Att medverka till ett fast och konstruktivt samarbete mellan de anslutna medlemmarna, verka för allsvensk bandys utveckling samt övriga gemensamma intressen inom bandysporten.

En ny serieindelning har sedan dess gjort att det idag är 16 klubbar som spelar i allsvenskan, och ligan har formellt fått namnet Bandyallsvenskan. Klubbar som kvalificerat sig till Bandyallsvenskan blir per automatik medlemmar i ASF, medan klubbar som degraderats adjungeras ett år. Skifte av medlemmar sker när det nya verksamhetsåret inleds 1 maj varje år.

Styrelsen har sedan årsmötet 2019 gått från fem till sju ordinarie ledamöter, samt två suppleanter. Anledningen är att verksamheten i föreningen växt betydligt senaste åren, och det finns således ett behov att vara fler som aktivt kan utveckla och driva ASF för klubbarna räkning. ASF arbetar bland annat med med webbsändningar av matcher, utbildnings- och marknadsinsatser samt för att ta tillvara på klubbarnas intressen i samarbetet med SBF och andra aktörer inom svensk bandy.

STYRELSE 2023/24:

Ordförande
Anna-Carin Magnusson
070-5250502
anna-carin@allsvenskaserieforeningen.se

Vice ordförande/marknad
Fredrik Edholm
070-377 81 17
fredrik@allsvenskaserieforeningen.se

Kassör
Lena Jepsen
070-631 04 18
lena@allsvenskaserieforeningen.se

Sekreterare
Lotta Parling

lotta@allsvenskaserieforeningen.se

Ledamot/sport
Christer Persson
070-511 44 15
christer@allsvenskaserieforeningen.se

Ledamot/sport
Sören Johansson

soren@allsvenskaserieforeningen.se

Adjungerad/sport
Anders Bergström

anders@allsvenskaserieforeningen.se

Ledamot
Ingemar Sixtensson
070-645 00 82
ingemar@allsvenskaserieforeningen.se

Ledamot
Daniel Johansson
070-647 39 05
daniel@allsvenskaserieforeningen.se

Ledamot/marknad/Hemsida
Jonas Söderlund
070-5779943
jonas@allsvenskaserieforeningen.se

IT-Partner:

Munana
073-972 81 45
munana.se