Publikinformation: Så går du på bandy med vaccinpass

Från och med idag, onsdag den 1 december, är det krav på kontroll av vaccinationspass vid samtliga offentliga arrangemang inomhus för över 100 personer. Nedan förklarar vi hur det påverkar Allsvenskan.

Från den 1 december gäller nya föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten om särskilda begränsningar för att förhindra covid-19. Dessa riktar sig till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och ytterligare verksamheter och omfattar miljöer där många människor träffas. Från den 1 december införs också möjligheten för arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare att använda vaccinationsbevis.

Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen Covid-19 eller för personer under 18 år.

Läs mer om beslutet gällande vaccinationsbevis på regeringens hemsida

Ovanstående innebär generellt att du som vill gå på allsvensk bandy i en inomhusarena tills vidare kommer att behöva tillhandahålla ett giltigt vaccinationsbevis. Detta hämtar du gratis och enkelt via någon av länkarna nedan.

Ladda ner ditt vaccinationsbevis med Bank-ID >>

Så beställer du ett vaccinationsbevis utan Bank-ID >>

Respektive berörd förening beslutar själva om de kontrollerar vaccinationsbevis, för att på så sätt kunna ta in fler än 100 åskådare, eller om de begränsar åskådarantalet till 100 personer och därmed inte behöver kontrollera vaccinpass. Det sistnämnda alternativet innebär även skärpta restriktioner gällande avstånd mellan sällskap, storlek på sällskap med mera. För exakt information om hur din klubb hanterar vaccinationsbevis, biljetter och annat – kontakta respektive förening.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ SOM ÅSKÅDARE:

  • I det fall vaccinationsbevis krävs på arenan – ta med giltigt vaccinationsbevis SAMT giltig legitimation till arenan.
  • Kom i god tid. I och med att det nu är mer än bara en matchbiljett som ska kontrolleras finns risk för köbildning.
  • Gå aldrig på match om du känner av symptom av Covid-19 och du inte har testat dig.
  • Testa dig om du känner av symptom – oavsett om du är vaccinerad eller ej.
  • Visa respekt och hänsyn gentemot varandra och gentemot de, ofta ideellt, arbetande inom klubbarna som gör sitt bästa för att hantera situationen så smidigt som möjligt.

Läs mer om aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten >>